lista
Náš tým
 • tomas

  Tomáš Kutil

  spolumajitel a jednatel rodinné firmy
  projektový manažer
  34 let
  tkutil@seznam.cz

  Od základní až po vysokou školu se podílel na různých občanských projektech a zdokonaloval se v komunikaci, týmové spolupráci a jiných tzv. měkkých dovednostech. Svoje zkušenosti promítal do činnosti v rodinné firmě, postupně pracoval na různých pozicích a po té firmu 9 let vedl.

  Od 9 let je členem organizace Junák – český skaut, z. s. V pozdějších letech se začal podílet na vedení oddílu a v dospělosti ho 10 let vedl. Dále v rámci skautingu spolupořádal vzdělávací akce a charitativní projekty např. pomoc po povodních či Postavme školu v Africe.

  Dlouhodobě sleduje veřejné dění. Jeho hlavní prioritou v oblasti komunální politiky je transparentnost samosprávy a lepší poskytování informací občanům. Od roku 2017 se jako zástupce veřejnosti snaží prosazovat námitky ke změně Územního plánu města Kladna na Růžovém poli. Je iniciátor petice proti výstavbě obřího hypermarketu.

 • petr-so

  RNDr. ThMgr. Petr Soudek, Ph.D.

  výzkumný pracovník, iniciátor petice proti hazardu
  47 let
  petr.soudek16@gmail.com

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2004 obdržel doktorský titul v oblasti anatomie a fyziologie rostlin. V letech 2010-2014 působil jako kladenský zastupitel. Jako zastupiteli se mu podařilo zabránit spornému prodeji pozemku v centru Kladna. Do začátku roku 2018 byl členem komise pro životní prostředí RM a zároveň zastával pozici místopředsedy správní rady NCEV Kladno-Čabárna o.p.s. Na protest proti změnám územního plánu na Růžovém poli na tyto funkce rezignoval. V minulosti byl členem TOP09. V současnosti je předsedou zapsaného spolku Kladeňáci.cz, se kterým se intenzivně se zasazuje o výstavbu nového hospice a vystupuje proti provozování hazardních her na území města Kladna.

  „Rád bych se zaměřil na zlepšení životního prostředí a řešení starých ekologických zátěží,“ říká o své kandidatuře do zastupitelstva.

  V minulosti pracoval jako učitel chemie na základní škole a gymnáziu. V současnosti působí jako externí vyučující v oboru chemie životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a také jako zástupce vedoucího v Laboratoři rostlinných biotechnologií Akademie věd ČR. Je autorem více než 50 odborných publikací a několika patentů, užitných vzorů a certifikovaných metodik.

  Je bezdětný a žije v registrovaném partnerství. Ve volném čase se věnuje četbě, cestování, fotografování a genealogii.

 • petr-h

  Petr Hašek

  podnikatel
  44 let

  Petr vystudoval kladenskou SPŠ strojní, následně bezpečnostně-právní obor na SPŠ v Praze a další znalosti v oboru Veřejné správy získal na Právnické fakultě MU v Brně. Své vzdělání si také rozšiřoval absolvováním odborných kurzů v rámci služby u Policie ČR, kde 12 let pracoval na různých pozicích včetně vedoucích. Od r. 2006 doposud podniká v oblasti komerční bezpečnosti a jako beer consultant pomáhá v rodinné pivnici. Je rozený Kladeňák, ženatý a je otcem dvou synů ve věku 6 a 14 let.

  Od roku 2010 je Petr aktivním členem TOP09 a v současnosti je předsedou kladenské místní organizace. Ke vstupu do TOP09 ho, krom jiného, motivoval i jeho dlouhodobý antikomunistický postoj a pravicová politická orientace. Působí v Komisi RM Kladna pro výchovu, vzdělání a osvětu. Mezi jeho priority patří bezpečnost občanů a bezpečnost a plynulost silničního provozu. Rád by se věnoval i dalším tématům, jako je školství a řízení veřejné správy.

 • jakub

  Jakub Václavovič

  vychovatel, asistent pedagoga, žonglér
  23 let
  ja.vaclavovic@email.cz

  Jakub pracuje jako vychovatel a asistent pedagoga ve svobodné Základní škole Donum Felix. O oblast vzdělání a výchovy se zajímá dlouhodobě, své zkušenosti a dovednosti v této oblasti nasbíral a realizoval jako vedoucí skautského oddílu v Plzni, dobrovolník v místním dobrovolnickém centru i v rámci pracovních zkušeností po světě. Jako skaut se kromě vedení oddílu podílel např. na pomoci po povodních, charitativních akcích a průběhu skautských příměstských táborů, kde několik let po sobě působil jako vedoucí tábora a měl na starosti marketingovou propagaci. Dobrovolnictví se v různých formách věnuje do dnes.

  Zájem o politiku u Jakuba začal již na střední škole, na které studoval veřejnou správu. Vyvrcholil vstupem do České pirátské strany v roce 2016. O rok později se pak stal zakládajícím členem místního sdružení Pirátské strany v Kladně a v současné době je jejím 1. místopředsedou. V rámci své kandidatury je garant pracovní skupiny vzdělávání a člen skupin transparentnost a sociální oblast. Zajímá se o udržitelný životní styl, hudbu, cestování nebo fireshow - vystupování s ohněm. Politiku vnímá jako jednu z možností, jak pečovat o prostředí a komunitu v místě, kde žije.

 • lukas

  Mgr. Lukáš Krinke

  biolog, kurátor sbírkového fondu
  38 let
  krinke@centrum.cz

  Lukáš vystudoval obor geobotanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a již během studií se podílel na řešení mezinárodního projektu v Botanickém ústavu AV ČR. Po ukončení studií začal pracovat ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně, kde jako biolog a kurátor sbírkového fondu působí doposud. Další své aktivity a zájmy realizoval v rámci různých neziskových organizací. Je členem České botanické společnosti, působí v Botanické komisi Asociace muzeí a galerií ČR a je také aktivním členem Českého svazu ochránců přírody.

  Lukáš je kladenský rodák a patriot. Jeho zájem o rodné Kladno trvá už od mládí. Působil ve skautském oddílu a po dobu několika let se podílel na jeho vedení. Po studiích na VŠ neodešel trvale do Prahy, ale věnuje se výzkumu a ochraně kladenské přírody. Angažoval se ve vydávání časopisu Kladno Záporno a v dalších kulturních aktivitách občanského sektoru. V roce 2011 spolu se skupinou architektů vystoupil jako zástupce veřejnosti s námitkou ke konceptu právě pořizovaného územního plánu města Kladna. Zpívá v chrámovém sboru při kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově. Oblibuje kladenské kapely The Beatles revival bratří Maulisů a Zrní.

 • anna

  Ing. arch. Anna Gamanová

  mateřská dovolená / architektka
  33 let
  anna.gam@seznam.cz

  Anna vystudovala Fakultu architektury na ČVUT v Praze a při studiích se věnovala práci v soukromých projekčních ateliérech. V letech 2011–2015 pracovala na odboru ochrany přírody magistrátu Hlavního města Prahy jako zástupce investora a od roku 2015 do roku 2016 působila na magistrátu města Kladna v oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města jako architekt pro veřejný prostor. Od r. 2016 je na mateřské dovolené. Mezi její koníčky a aktivity patří hudba, cyklistika a zájem o veřejné dění nejen na Kladně. Anna působila též ve spolku Iniciativa Bulhar z.s. zaměřeným na obnovu okolí rybníka v Unhošti.

  O své motivaci kandidovat říká:
  „Chci podpořit aktivní postoj samosprávy v péči o město, kde žijeme a vychováváme děti. Nechci hloupé neudržitelné projekty. Chci, aby město hospodařilo efektivně a aby to na něm bylo vidět. Věřím, že mé zkušenosti z práce v samosprávě přispějí k lepšímu směřování města.“

 • patr-m

  Petr Melichar

  54 let
  montventoux@centrum.cz

  Narodil se NA Kladně a 54 let zde žije, krom několikaměsíční emigrace v Kanadě.

  Po středoškolském vzdělání pracoval v různých profesích, nejdéle v HZS Kladno. Nyní působí již 20 let jako jednatel v montážně obchodní firmě s nábytkem, kterou vybudoval. Navštěvuje Universitu Nové doby. Je ženatý a má dceru.

  Byl členem TOP 09, nyní funguje ve spolku Kladeňáci.cz. Zajímá se o veřejný život a rád by se podílel na jeho celkovém zlepšení. Věří, že to jde. Je to hravý, ekologický pacifista se smyslem pro humor.

 • petr-b

  Ing. Petr Bořkovec

  stavební inženýr
  70 let
  petrborkovec@volny.cz

  Jako stavební inženýr pracoval 30 let ve firmě Konstruktiva v různých funkcích, od stavbyvedoucího až po náměstka ředitele, a 15 let pracoval na stavbě Poldi II Dříň. Nyní, již v důchodu, má malý úvazek jako programátor v pražské IT firmě a plný úvazek jako asistent pedagoga na ZŠ Vratislavova v Praze, kde se stará o romské žáky.

  Před rokem 1989 byl členem Hnutí za občanskou svobodu (HOS). Je zakládajícím členem kladenské TOP 09.

  Jeho dlouhodobým tématem je integrace Romů. Setkával se s nimi už jako stavbyvedoucí, a 10 let vedl romský skautský oddíl v Kladně. V roce 2015 navrhl Prohlášení k integraci sociálně vyloučených Romů, pro které se Karel Schwarzenberg snažil získat podporu demokratických stran v parlamentu.

  Má v oblibě četbu, fotografování, malování, tenis, a jachting.

 • viktor

  Viktor Souček

  59 let
  info@pc-soucek.cz

  Rodák ze Zlína, mládí prožil v Kralupech nad Vltavou, na Kladně žije od roku 1984.

  Je ženatý a má 3 dospělé děti

  Vyučil se v oboru elektrikář a maturitou zakončil studium na Střední průmyslové škole elektrotechnické Františka Křižíka v Praze.

  Od roku 2010 pracuje jako OSVČ v oboru servisu výpočetní techniky. Uplatňuje tak zkušenosti a znalosti, které nabyl v předchozím zaměstnání a dále je rozvíjí.

  Ve volném čase sleduje celostátní politiku, aktivně působí jako předseda okresní organizace KDU-ČSL Kladno. Velmi se zajímá o oblast IT (zejména o počítačový hardware) a to už od doby, kdy v naší zemi málokdo věděl, co je osobní počítač.

  Pokud si s ním chcete zahrát rekreačně šachy, budete mít opravdu silného soupeře.

  Motivace k angažovanosti ve veřejném životě:

  V roce 1989 byl členem občanského fóra v POLDI Kladno.

  Po listopadu 1989 byl kooptován jako poslanec Městského národního výboru v Kladně, kde působil krátce (do r. 1990, kdy se konaly nové volby). Po delší odmlce má zájem znovu pracovat v zastupitelstvu v Kladně. Podporuje záchranu Růžového pole. Od roku 1990 je členem KDU-ČSL

 • Jiri Vrana

  Mgr. Jiří Vrána

  advokát
  49 let
  j.vrana@jvadvokat.cz

  Jiří vystudoval právnickou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti pracuje jako samostatný advokát se sídlem kanceláře v Praze a Kladně. V minulosti působil také ve státní správě, kde se postupně z pozice řadového úředníka stal vedoucím oddělení, později náměstkem ředitele úřadu a poté ředitelem právního odboru u orgánu státní správy s krajskou působností.

  Od r. 2007 pracuje v advokacii, kde začínal jako koncipient a o dva roky později již jako samostatný advokát. Své vzdělání si rozšířil o pedagogický obor, který uplatnil jako učitel právních předmětů na střední škole.

  V Kladně žije téměř celý svůj život a mezi jeho zájmy patří společenský tanec (aktivně jako výkonnostní sportovec v rámci Českého svazu tanečního sportu), cyklistika a turistika.

  O své motivaci kandidovat říká:
  „Rád bych se aktivně účastnil a podpořil dění ve městě ve kterém dlouhodobě žiji, včetně uplatnění mých zkušeností z vykonávané profese.“

 • jiri lukas

  Ing. Jiří Lukáš

  stavební inženýr
  37 let
  j.lukas@stavkladno.cz

  Jiří vystudoval stavební fakultu na ČVUT v Praze a od ukončení studia se zabývá realizací pozemních staveb. Za svoji praxi prošel všemi technickými pozicemi ve svém oboru, od přímého řízení stavebních prací až po obchodní přípravu staveb. Je ženatý, s manželkou vychovávají dvě děti. Mezi jeho zájmy kromě politického dění patří fotografování, cestování a sport.

  V letech 2014 - 2017 byl členem TOP 09 a své působení ve straně komentuje následovně: “Tuto stranu jsem si vybral, protože v mých očích nesla nejsilnější odkaz na polistopadové demokratické principy. Bohužel s odchodem Karla Schwarzenberga jsem začal vnímat výrazný odklon od těchto hodnot, což nakonec vyústilo v můj odchod... ”

  Do komunální politiky vstupuje jako bezpartijní a o své motivaci kandidovat říká: “O politické dění se hlouběji zajímám posledních 10 let, kdy si čím dál víc uvědomuji, jak může (pozitivně i negativně) ovlivňovat naše životy. K aktivní účasti mě pak přiměl zakořeněný názor většiny, že nemá smysl se jakkoliv angažovat, protože jednotlivec nemá sílu cokoliv změnit. Domnívám se, že občanská angažovanost je velmi vážná a potřebná věc, čemuž nasvědčuje i aktuální vývoj společensko-politických událostí v celé EU.”

 • jiri bures

  PhDr. Jiří Bureš Ph.D.

  ředitel SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci v Dolních Břežanech
  37 let
  jiri.bures81@gmail.com

  Jiří vystudoval učitelství matematiky a francouzského jazyka pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě UK v Praze. Své vzdělání rozšířil o doktorské studium oboru didaktika matematiky. Po studiích působil jako učitel matematiky a francouzského jazyka v Kladně na Sportovním gymnáziu a Gymnáziu Kladno a v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera a Gymnáziu Jana Nerudy, kde pracoval i jako koordinátor česko-francouzské sekce. Jako externí vysokoškolský učitel Katedry matematiky a didaktiky předával své znalosti a zkušenosti i budoucím pedagogům - studentům Pedagogické fakulty UK v Praze. V současnosti v pozici ředitele školy vede SŠ, ZŠ a MŠ da Vinci v Horních Břežanech, zaměřenou na přirozené a efektivní vzdělávání a motivujícím a respektujícím přístupem k dětem.

  Mezi jeho mimoškolní aktivity patří již řadu let organizace a vedení letních táborů pro děti, vede online kurzy matematiky a je členem hlavního výboru Společnosti učitelů matematiky JČMF. Vedle oblasti vzdělávání a zájmu o alternativní směry ve vzdělávání se věnuje hře na kytaru, sleduje veřejné dění a důležitým zázemím a zájmem je pro něj jeho rodina.

 • robert pesta

  Ing. Robert Pešta

  produktový manažer
  43 let
  robert.pesta@gmail.com

  Ještě v průběhu studia na vysoké škole se začal věnovat rozvoji internetových sítí v České republice čemuž je věrný dodnes. Coby rodilý hrdý Kladeňák, který dvě třetiny života studoval a pracuje v Praze, vidí, že Kladno je město s ohromným potenciálem ke skvělému životu, který však leží často ladem a nevyužitý – a tomu chce věnovat své síly v městské politice.

  „Celou svoji kariéru jsem věnoval nacházení cest, jak zlepšit využití technologií tak, aby přinášely lidem užitek a radost. Ve správě našeho města vidím tolik prostoru k posunu vpřed, do třetího tisíciletí… A cesty po blízkém i vzdálenějším okolí mě dnes a denně přesvědčují, že přívětivé, veselé a bezpečné město není žádná fata morgana, ale každodenní běžná zkušenost obyvatel – podívejme se třeba do Bratislavy, Hannoveru, Hradce Králové. Kladno je jedno z největších měst v České republice a není důvod, aby nebylo též jedno z nejpříjemnějších k životu. Stačí se jen chytře inspirovat tam, kde už to vymysleli. Za posledních 20 let toho předchozí vedení města v tomto směru mnoho nevykonalo, což bych rád napravil.“

  Robert je šťastně ženatý, má 2 syny (26 a 10 let), jednu čivavu a jednoho kocoura. Celý život aktivně sportuje, v posledních 20 letech především hraje florbal, kterému se věnoval i jako trenér u dnešních Kanonýrů. Rád chodí do kopce, čím výš, tím líp.

 • jaroslava jencikova

  RNDr. Jaroslava Jenčíková

  ředitelka ZŠ
  58 let
  jaroslava.jencikova@gmail.com

  Studovala na Matematicko – fyzikální fakultě UK obor Pravděpodobnost a matematická statistika a Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK. Učí matematiku a je ředitelkou ZŠ Maltézských rytířů v Kladně.

 • martin

  Ing. Martin Hladůvka

  jednatel společnosti
  47 let

  Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži jsem studoval na VŠCHT v Praze na fakultě Potravinářské chemie a biochemie a získal titul inženýra. V roce 1992 jsem se oženil a přestěhoval do Kladna, kde jsem postupně s rozrůstající se rodinou a se změnami míst bydlení poznal různé části Kladna a především poznal spoustu nových přátel. V současnosti mám se svoji manželkou Romanou tři děti ve věku 24, 19 a 12 let.

  Po ukončení vysoké školy jsem pracoval ve dvou zahraničních obchodních společnostech zaměřených na prodej barev a průmyslových laků na manažerských pozicích. Nasbírané zkušenosti mohu od roku 2009 zúročit na pozici jednatele společnosti Mistral Paints s.r.o., která se zabývá výrobou a prodejem barev a omítek pro stavebnictví a průmysl.

  Mezi mé profesní dovednosti patří schopnost vést tým, motivovat spolupracovníky, stanovit cíle, plánovat, tvořit vize a v případě potřeby fungovat jako krizový manažer. Díky dobrým komunikačním schopnostem dokážu vyjednávat a nalézt společná řešení. Aktivně používám německý jazyk.

  V životních prioritách si nejvíce cením rodiny, přátel a čestnosti. Mezi mé záliby patří cestování, sport (stále aktivně hraji basketbal) a aktivně prožitý volný čas.

 • petr safranek

  Ing. Petr Šafránek

  projektový manažer, člen sportovní komise města Kladna
  36 let

  Petr pracuje jako projektový manažer v závodě VZ Kladno, který spadá pod Třinecké železárny. Zde má na starosti technický rozvoj závodu v rozsahu od prosté výstavby až po dodávky technologií, robotizace a průmyslu 4.0. Vystudoval kladenské gymnázium a Vysoké učení technické v Brně, fakultu stavební, obor řízení podniku. Pochází z Kladna.

  Petr se chce zaměřit na zlepšení přípravy investičních projektů ve městě, a zejména se zaměřit na zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto projektech a komunikaci s občany. Zajistit ekonomické a průhledné financování projektů a jejich realizaci.

  Dlouhodobě sleduje politickou a ekonomickou situaci v naší zemi, EU i ve světě. Zajímá se o technologické novinky, zejména automatizaci, robotizaci a 3D tisk. Má kladný vztah k přírodě a sportu. Aktivně běhá a provozuje kiteboarding.

 • petr jelinek

  Petr Jelínek

  provozní manager
  42 let

  Ženatý, 2 děti.

 • marie

  Marie Barabášová

  lékárnice
  59 let

  Narozena 1959 v Rakovníku, v Kladně žiji od roku 1972. Vystudovala kladenské gymnázium a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pracuje jako lékárnice v Kladně. Je vdaná a má 3 dospělé děti. Nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Ve volném čase ráda jezdí na kole.

 • zdenek cech

  Ing. Zdeněk Čech

  vedoucí technického úseku BD
  37 let

  Vystudoval řízení podniku a podnikové finance na VŠFS v Praze. Profesně se věnoval stavebním oborům, především dohledu nad realizací a prováděním staveb jako autorizovaná osoba. V současné době zaměstnán jako Vedoucí technického úseku bytového družstva a působí jako člen Kontrolního Výboru Magistrátu města Kladna.

 • tereza

  Bc. Tereza Bělohradská

  speciální pedagog
  odborný pracovník primární prevence
  30 let
  tereza.belohradska@email.cz

  Již od studií na střední škole se orientovala na sociální práci a speciální pedagogiku, v praxi se věnovala především dětem a rodinám a seznámila se s nejrůznějšími organizacemi a institucemi v Kladně. V současné době dokončuje navazující magisterské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.

  Před nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou pracovala jako terénní sociální pracovnice, navštěvovala rodiny v sociálně vyloučených lokalitách a ubytovnách. Od roku 2013 se věnuje primární prevenci (snaha předejít vzniku problémů) a pilotování projektů na toto téma zaměřených - Centrum pro rodinu Vega a primární prevence ohrožení dětí v základních a mateřských školách. Od roku 2016 pracuje jako školní speciální pedagog.

  Je maminkou dvou dětí, což v kombinaci s nasbíranými zkušenostmi může poskytnout zajímavý úhel pohledu na potřeby občanů ve městě.

  V rámci Kladeňáků se podílí na vytváření programu sociální a vzdělávací oblasti.

 • Tomas Borkovec

  Tomáš Bořkovec

  živnostník - truhlář
  41 let

  Rodilý Kladeňák, vyučený truhlář a majitel truhlárny v Kladně Dubí.

  Je ženatý, má dvě děti. Ve volném čase se věnuje sportu, hraje hokejbal, florbal a tenis. Uvítal by snížení administrativní zátěže živnostníků. V politice si váží lidí, kteří pracují pro společnost a ne pro sebe.

 • veronika petrakova

  Ing. Veronika Petráková

  poradkyně v oblasti rodičovství
  30 let
  vejapetrak@gmail.com

  Vystudovala Vysokou školu finanční a správní, obor Marketingová komunikace. Osm let pracovala na Letišti Praha na různých pozicích, nejprve jako zástupkyně kosmetického koncernu, poté ve financování, do nástupu na mateřskou dovolenou byla na pozici správce pohledávek.

  Po narození dětí (4 a 1,5 roku) se začala zajímat o kontaktní a intuitivní rodičovství, vztahovou vazbu a přirozené porody. Vzdělává se v těchto oblastech na odborných seminářích s předními domácími i zahraničními specialisty. Pořádá semináře a festivaly pro rodiče, podporuje v mateřských kompetencích. Vede cvičení pro maminky s dětmi. Byla by ráda, kdyby se Kladno stalo městem pro pohodový rodinný život s bohatým kulturním vyžitím.

  „Okolí o mě tvrdí, že jsem velmi akční a asi mají pravdu . Do toho co mě baví a v co věřím, neváhám investovat hodně času a energie. Nebojím se prosazovat změnu a veřejné zájmy, a z toho důvodu jsem již mnohokrát absolvovala osobní schůzky u poslanců a senátorů.“

 • jitka

  Mgr. Jitka Rendlová

  referentka mezinárodního oddělení na VŠ
  37 let

  Na Kladně žiji s manželem a dvěma malými dětmi sedmým rokem. Jsem absolventkou Veřejné a sociální politiky FSV UK. Politiku na komunální i celostátní úrovni sleduji dlouhodobě a věřím, že aktivní zapojení do věcí veřejných má smysl a může vést ke zlepšení našeho životního prostoru. Podporuji a vítám jakékoliv obecně prospěšné aktivity v oblasti sociální a kulturní, v oblasti trvalé udržitelnosti a ochrany životního prostředí a obecně chci být součástí komunitního života. Těší mne, že mnoha spoluobčanům není naše prostředí lhostejné, ale zároveň mne netěší některé kroky ze strany stávajícího vedení města, které jsou nešetrné k životnímu prostředí a nám všem.

  V současnosti pracuji pro mezinárodní oddělení Fakulty životního prostředí ČZU. Předtím jsem působila v několika neziskových organizacích, jejichž filosofie mi je blízká (např. Česká rada pro šetrné budovy nebo Diakonie) a jako dobrovolnice v Centru paraple nebo ve společnosti Člověk v tísni. Mám ráda cestování a hudbu všech barev.

 • marcela

  Marcela Šomková

  vedoucí oddělení veřejných zakázek
  ve společnosti Řízení letového provozu ČR, s.p.
  52 let

  Základní sportovní škola v Kladně v ní rozvinula celoživotní pozitivní vztah k pohybu. Miluje kolečkové brusle a potápění. Po ukončení gymnázia nastoupila do společnosti Řízení letového provozu, kde pracuje nyní jako vedoucí oddělení veřejných zakázek.

  V minulosti působila jako předsedkyně místní organizace TOP09 v malé obci Kladenska i jako členka regionálního výboru TOP09 Kladno.

  Aktivně se zapojila v programu Dětský úsměv pod hlavičkou Dobrovolnického centra v Kladně, ve kterém je důraz kladen především na možnost vytvoření a prožití individuálního vztahu dítě – dobrovolník a jehož smyslem je zejména zlepšení psychosociálních podmínek dětí vyrůstajících v dětském domově.

  Má dospělou dceru.

  Domácnost s ní sdílí 2 psi a občas i nalezená kočka. Dlouhodobě sleduje vývoj legislativy směřující k ochraně práv zvířat.

 • petr-k

  RNDr. Petr Kratochvíl

  jednatel neziskové organizace
  58 let
  petr.kratochvil@ecobat.cz

  Petr vystudoval přírodní vědy, obor geologie, na Karlově Universitě v Praze. Po většinu svojí profesní kariéry se věnoval nakládání s odpady a recyklaci baterií. V současné době působí jako jednatel neziskové organizace ECOBAT, která je zaměřena na sběr a recyklaci přenosných baterií v celé České republice.

  Petr se aktivně zapojil jako tehdejší pedagog Přírodovědecké fakulty do studentského hnutí v listopadu 1989 a na počátku devadesátých let byl členem politické strany ODA. V rámci komunální politiky působil jedno volební období v komisi životního prostředí a dvě volební období v kulturní komisi. Jako člen a zakladatel občanského sdružení Pro Kladno se významně zasadil o prosazení ekologické alternativy výstavby obchodního centra Central Kladno.

  V roce 2004 založil se svojí manželkou Ilonou Jazz Club Kladno a do dnešní doby organizuje na Kladně jazzové koncerty a kurzy afrokubánských tanců. Jazzová hudba a tanec jsou totiž jeho největšími zálibami, které rád sdílí se svojí ženou a čtyřmi dětmi.

 • ema kratochvilova

  Ema Kratochvílová

  studentka
  20 let

  Ema je studentkou Gymnázia Kladno a kladenskou rodačkou. Aktivně se zapojuje do politického dění jak na lokální, tak na státní úrovni. Jako dobrovolnice působí v oblastech lidských práv, kultury, sportu a ochraně životního prostředí (např. Amnesty International, Greenpeace, filmový festival Jihlava a Jeden Svět).

 • Karolina Fojtova

  Karolína Fojtová, DiS.

  sociální pracovnice
  34 let
  karolina.fojtova@gmail.com

  Karolína získala odborné vzdělání v sociálních službách. Téměř deset let je její život spjatý s neziskovou organizací Člověk v tísni, kde se za tuto dobu propracovala až na pozici ředitelky pobočky Kladno.

  Kladno je pro Karolínu domovem již dvacet let. Ještě při studiu Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze, byla přesvědčená, že snad všude se musí žít lépe. S věkem postupně přišlo pochopení, že není možné jen si stěžovat a nadávat, ale pro zlepšení situace ve městě je potřeba také něco udělat. Společně s přáteli a kolegy organizovala mnoho kulturních akcí, divadelních představení, výstav, besed a promítání. Několik let se aktivně podílela na pořádání festivalu Jeden svět a v roce 2014 založila zapsaný spolek ZaKladno.

  Karolína se v komunální politice nejvíce zajímá o témata sociální, vzdělávací a kulturní. V soukromém životě je jejím nejdůležitějším tématem syn Adam.

  A kde je motivace pro kandidaturu do voleb a proč společně s Kladeňáky – koalicí stran? „Stále mám životní optimismus a věřím, že i politika se dá dělat s čistým svědomím. Jak se říká, více hlav více ví, a možná i proto jsem z této koalice nadšená. Minimálně na komunální úrovni je potřeba takto spolupracovat a podporovat se“ říká Karolína Fojtová.

 • milena

  Ing. Milena Svobodová Ph.D.

  projektová manažerka v bankovnictví
  39 let
  milenasvobodova@volny.cz

  V Kladně žije od narození, a absolvovala tu školy základní (jazykovou) i střední (víceleté gymnázium). Další vzdělání – zaměřené na matematiku - pak získala na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI), ČVUT v Praze (magisterské: 1997 – 2002, doktorské: 2002 – 2007).

  Její hlavní profesí je bankovnictví, kde pracovala postupně na různých analyticko-manažerských pozicích, aktuálně jako projektová manažerka. Kromě toho se také věnuje výzkumu a výuce na FJFI ČVUT. Volný čas tráví nejraději sportem, cestováním, kulturou, a sledováním společenského dění.

  Od roku 2014 je členkou TOP 09. V politice celostátní i komunální jí záleží na tom, aby zvolení zastupitelé pracovali s dobrými úmysly v zájmu většiny společnosti - ne jen pro sebe anebo úzké zájmové skupiny.

 • Tomam Bartusek

  Ing. Tomáš Bartušek

  vedoucí oddělení portálových aplikací
  43 let

  Profesoři kladenského gymnázia ho uvedli zejména do základů matematiky a fyziky. Poté vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT v Praze. Při studiu také působil jako lektor kurzů výpočetní techniky pro děti i dospělé v Labyrintu Kladno a také byl redaktorem a fotografem Kladenských listů.

  Po VŠ pracoval v irské firmě (software engineer), poté deset let jako vývojář a projektant internetových aplikací v kladenské zdravotní pojišťovně. Nyní je vedoucím oddělení portálových aplikací.

  Dlouhodobě působí jako hlavní vedoucí brontosauřích letních táborů a nesčetných víkendových akcí.

  S manželkou se pokouší vychovat dva syny.

 • vladimir naprstek

  Mgr. Vladimír Náprstek

  advokát
  38 let
  naprstekv@seznam.cz

  Vladimír po maturitě na Sportovním gymnáziu v Kladně vystudoval Justiční akademii v Kroměříži a následně právnickou fakultu na Západočeské univerzity v Plzni. Již v době studia právnické fakulty pracoval jako vyšší soudní úředník a dozorčí úředník u Okresního soudu v Berouně. Krátce působil i na Ministerstvu spravedlnosti. Od roku 2010 pracuje jako samostatný advokát se sídlem v Berouně.

  Vladimír je kladenským rodákem a vyjma půl roku, kdy bydlel ve Velké Dobré, žije v Kladně od narození dosud. Je ženatý a má dvě dcery.

  Mezi jeho koníčky patří sport, zejména hokejbal, který stále aktivně hraje, a basketbal, který v kladenských barvách hájil až dorosteneckých let.

  Jako zástupce veřejnosti aktivně vystupoval proti návrhu změn územního plánu města, které však nakonec byly bohužel v červnu tohoto roku i přes silný odpor veřejnosti schváleny zastupitelstvem města. Po této zkušenosti a rozčarování z toho, jak mohou volení představitelé města ignorovat vůli obyvatel města, se rozhodl kandidovat do zastupitelstva. Protože mu není rozvoj rodného města lhostejný, chce se na něm aktivně podílet a zúročit své zkušenosti.

 • Tomam Bartusek

  Bc. Marcela Hejsková

  účetní
  34 let

  Marcela zasvětila téměř celý život práci ve veřejné správě. Zájem o tuto činnost v ní vyvolalo studium veřejné správy na střední škole. Posléze tento obor vystudovala i v rámci vysokoškolského studia.

  V oblasti veřejných financí a rozpočtu se pohybuje již 14 let a momentálně pracuje jako hlavní účetní na Regionální radě Střední Čechy, kde se mimo jiné setkala i s kompletní problematikou rozdělování a vyplácení dotací ve Středních Čechách. Zároveň se spolupodílí na provozu rodinného závodu v Kladně.

  Marcela z vlastní zkušenosti ví, že pokud budete k řízení jakéhokoli institutu přistupovat s péčí řádného hospodáře, dají se rozvíjet oblasti, které by byly odsunuty do pozadí z důvodu nedostatku financí.

  Kladno je jejím rodištěm a společně s manželem zde vychovávají čtyřletou dceru.

 • Tomas Krena

  Bc. Tomáš Křena

  odborný referent
  životního prostředí
  35 let

lista