lista
Proč nechceme hypermarket na Růžovém poli
  • oblast je již přesycena obchodními centry a naopak možnosti pro tělovýchovu, sport a rekreaci jsou v ní zcela nedostatečné
  • vedlo by to k výraznému nárůstu dopravy a zhoršení průjezdnosti, zejména kruhové křižovatky ulic Unhošťská/Americká
  • došlo by ke zhoršení kvality ovzduší a nárůstu hluku
  • lze očekávat zhoršení kvality bydlení v okolní obytné zástavbě
  • riziko narušení vodního režimu lesa v Bažantnici a pramenné oblasti Lidického potoka a došlo by ke snížení množství zeleně

Domníváme se, že pro lokalitu není vhodný ani obří zastřešený stadion a stavby pro výrobu a služby s rozsáhlým parkovištěm.

Co tedy Zastupitelstvo schválilo 25. 4. 2018?

Na středečním (25.4.2018) Zastupitelstvu města Kladna byla 19 hlasy koalice (VpK, ANO, KSČM) schválená změna územního plánu (ÚP) ze sportoviště na komerční plochu... Změna ÚP byla prvním (nikoliv však jediným) krokem, který byl nutný, aby zde bylo možné začít stavět hypermarket. Není však poslední a stále lze aktivně bránit těm dalším. Referendum by výrazně pomohlo donutit město aktivně stavbě bránit a příklady i nástroje, jak město může stavbě zabránit, existují.

Další možností zastavení stavby je zásah kraje, případně se lze obrátit na soud pro problém ve vypořádání námitek proti změně ÚP a procesní chyby, nebo také změnou vedení radnice po komunálních volbách. Nicméně nechceme to nechat náhodě a pokračujeme v aktivitě!

Hypermarket se zatím nestaví. Stavba, která probíhá poblíž, jsou stavebniny na území Velkého Přítočna.
SBÍRÁNÍ PODPISŮ POKRAČUJE!
https://ruzovepolereferendum.webnode.cz

rp

lista