lista
Transparentnost

Zprůhlednění dění na úrovni města vnímáme jako nejlepší lék na korupci a neefektivní zacházení s veřejnými prostředky. Je prostředkem ke zlepšení informovanosti občanů a umožnění kontroly činnosti volených zástupců města. Jen tak umožníme skutečné zapojení občanů do správy města. Abychom ukázali, že nám o otevřenost skutečně jde, chováme se transparentně i ve volební kampani.

Výběrová řízení je třeba psát s rozumně nastavenými kritérii, abychom umožnili co nejširší účast firem. Jen tak lze zajistit, že zakázky nebudou vypisované na míru určitým firmám. Výběrová řízení chceme provádět transparentně (uveřejnění na internetu). Považujme za důležité zabránit „dělení“ veřejných zakázek do menších celků, a tím zabránit obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Při nákupu i prodeji majetku preferujeme elektronické veřejné soutěže, tak aby to pro město bylo co nejvýhodnější.
Platbu chceme provádět jen za kvalitně odvedenou práci.

Považujeme za správné zveřejňovat smlouvy od 10 000 Kč uzavřené jak Magistrátem města Kladna, tak jeho organizacemi.
Například se nám líbí projekt https://www.cityvizor.cz/.

 • Propagace připravovaných projektů na webu i v místě, kterého se to týká (lepší informovanost občanů o záměrech radnice, stavbách).
 • Budeme prosazovat, aby občané své připomínky k územnímu plánu mohli vyjadřovat přes internet.
 • Chceme termíny zastupitelstva rok dopředu a v době přístupné většině
 • Přímý přenos z jednání Zastupitelstva města Kladna na webu.
 • Podklady na zasedání Zastupitelstva by měly být zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit své připomínky.
 • Chceme zavést možnost odebírat novinky z úřední desky do mailu a možnost sledovat otevřený kalendář zastupitele.
 • Chceme využívat nástrojů ke zvýšení participace obyvatel.
 • Mapové aplikace, které umožní upozorňovat na problémy, případně podávat návrhy na zlepšení.
 • Úředníci by mohli lépe reagovat a informovat o řešení

Chceme, aby Měsíčník Kladno obsahoval mimo jiné tyto informace:

 • termíny zastupitelstva,
 • stručné zápisy ze zastupitelstva,
 • vyjádření opozičních zastupitelů.
 • Funkci plní předseda kontrolního výboru.
 • Větší možnost zastání, když občané vyčerpají známé varianty řešení problému.
lista