lista
Sport

Vize:
Zdravý životní styl (pohyb/sport) dostupný pro děti, mládež, dospělé a seniory.
>Východiska:
Budeme podporovat rozvoj místních sportovních organizací a míst pro pohyb a sport pro všechny věkové kategorie.

Využití „zelené“ zóny ve městě a v okolí (parky, lesoparky, lesy) pro vybudování/upravení vycházkových/běžeckých tras a cyklostezek včetně informačních cedulí (kilometry, profil tratě, náročnost…).

  • Nejen dětská hřiště pro nejmenší, ale i místa/sportoviště pro mládež (parkur, posilovna) a seniory.
  • Místa pro aktivní odpočinek (mládež a senioři) musí být v místech snadno dosažitelných a udržovatelných.
  • Připravit spravedlivý systém hodnocení a rozdělování financí pro místní sportovní organizace.
  • Využití sportovišť vlastněných městem za finančně výhodných podmínek pro rekreační sport.
  • Pomoc odborníků/trenérů/hráčů z vrcholového sportu a zapojení do rekreačního = zvýšení atraktivnosti rekreačního sportu.
  • Využití sportovišť za finančně výhodných podmínek (dotace z rozpočtu města) pro rekreační sport.
lista