lista
Sociální záležitosti

Podpora spokojeného života občanů. Pomoc občanům v situacích, které život někdy přinese, aniž bychom chtěli, např. ztráta bydlení, nedostatek financí, dluhy, rozpad vztahu, úmrtí partnera, ztráta zaměstnání, psychické potíže, nejistota při výchově a vzdělávání dětí, atd.

 • Pomoc v tíživé životní situaci
  Zajištění dostupnosti poradenských služeb, které občané mohou využít zdarma při řešení nejrůznějších problémů a tíživých situací. Podpora již stávajících služeb, navýšení kapacity tam, kde je to potřeba, zajištění chybějících služeb ve městě. Ke zkvalitnění služeb dopomůže vzájemná spolupráce mezi jednotlivými subjekty a jejich propojenost. Tvorba interaktivního (chytrého) adresáře poradenských služeb ve městě.
 • Rodiny s dětmi a osoby pečující o děti
  Zajištění dostatečné kapacity mateřských škol, dostupné hlídání pro děti mladší tří let. Navyšování, nebo alespoň zachování stávajícího počtu městských bytů, jejichž část bude vyhrazena k užívání mladým rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám (otcům samoživitelům) a dalším rodinám v obtížné životní situaci. Pro užívání těchto bytů budou jasně stanovena pravidla a sankce za jejich nedodržování. Efektivní propojení mladších a starších generací - zavedení služby sbližující aktivní seniory a rodiče, kterým chybí babička či dědeček ať již jako pomoc při péči o děti, nebo při hledání smysluplného trávení volného času. (viz 1.4.3.)
 • LDN a domovy pro seniory
  Řešení nedostatku kvalifikovaného personálu v domovech pro seniory a LDN. Podpora rekvalifikačních kurzů, zvyšování mezd odborného personálu v městských zařízeních pečujících o seniory a dlouhodobě nemocné.
 • Hospicová péče
  Naším cílem je taková kapacita, aby jak domácí, tak lůžková hospicová péče byla dostupná pro každého pacienta v Kladně, který bude mít o tuto službu zájem.

Situace občanů v dluhové pasti je v mnoha případech neřešitelná až do jejich smrti. Je alarmující, že v exekuci je více než osm set tisíc lidí, polovina z nich má čtyři a více exekucí.

 • Povedeme osvětovou kampaň proti zadlužování.
 • Zajistíme dostatečný počet dluhových poradců.
  Pokud projde navrhovaná novela zákona, bude odstraněna nebo zmírněna podmínka pro oddlužení, tedy splacení 30% dluhu za pět let. Pak se naše legislativa bude shodovat s většinou evropských států. I tak dlužníka čeká velice těžkých sedm let, ale je to řešení. Hlavním problémem nyní je naprosto nedostatečná kapacita dluhových poradců, kteří jediní jsou oprávněni oddlužení konkrétního člověka zajistit. Pokud projde zmíněná novela, deficit kapacity poradců výrazně vzroste. V tom skutečně může magistrát pomoci.

Rizika hazardu pro obec jsou enormní. Kromě kriminality (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání) sem patří i bezdomovectví, další sociální problémy a horší kvalita života obyvatel. Závislost na hazardu odborníci srovnávají se zneužíváním psychoaktivních látek. Zrušení hazardních míst může patologickým hráčům podstatným způsobem usnadnit abstinenci od hazardu, jestliže nebudou muset chodit např. ze zaměstnání kolem heren.
V současnosti připadá na tisíc obyvatel Kladna 9 automatů. V celé ČR jsou to v průměru tři automaty. Stávající “regulace” nic neřeší, protože šlo o čistě kosmetickou úpravu a počty automatů se dostaly pouze zpět na úroveň roku 2014, kdy se hazard začal řešit. Město, bohužel, šlo na ruku provozovatelům heren a nevyužilo příležitost hazard zcela vymýtit, a v roce 2016 úplný zákaz zrušila.

 • Efektivní a smysluplné trávení volného času seniorů
  Dostupnost služeb věnujících se organizování a náplně volného času seniorů, dostatečná kapacita na Univerzitách třetího věku a volnočasové akce pro seniory.
 • Dostupnost pomáhajících služeb
  Služeb, které pečují o seniory v jejich domácím prostředí, pokud rodina nemůže – řešení nákupů, osobní hygieny a úklidu v domácnostech seniorů.
 • Efektivní propojení mladších a starších generací
  Zavedení služby sbližující aktivní seniory a rodiče, kterým chybí babička či dědeček ať již na pomoc při péči o děti, nebo při smysluplném trávení volného času seniora.

Hlavním smyslem námi navrhované cesty je dát těm, kteří se opravdu chtějí vlastním přičiněním ze zoufalé situace dostat, reálnou šanci. Smyslem rozhodně není usnadňovat život těm, kteří pracovat nechtějí a dělají všude jenom problémy. Cílem je též zabránit obchodu s chudobou, na kterém nehorázně vydělávají majitelé ubytoven a ti, kteří těmto lidem půjčují peníze. Souhlasíme s tím, že je třeba zabránit tomu, aby obchodníci s chudobou stěhovali do Kladna problémové občany odjinud. Nesouhlasíme s tím, abychom místo smysluplného řešení pro lidi, kteří tu žijí po generace, jsme se snažili je dostat z města.

 • Práce
  Budeme podporovat neziskové organizace, které se zabývají terénní sociální prací ve vyloučených lokalitách.
  Zaměstnání sociálně vyloučených je ovšem dnes, při nedostatku pracovních sil, otázkou kompetence vyloučených osob, tedy jejich zaměstnatelnosti. Kdo chce pracovat, tak práci najde. Pokud ovšem je někdo v exekuci, což se týká mnoha sociálně vyloučených lidí, pak pro něj je často jedinou smysluplnou možností práce načerno (viz. Zadluženost, exekuce).
  Budeme podporovat veřejně prospěšné práce, které chápeme jako nástroj k získání kompetence pro normální zaměstnání.
  Budeme prosazovat založení městské firmy pro zaměstnání sociálně vyloučených.
  Budeme podporovat zřizování chráněných pracovních míst.
  Budeme podporovat sociální podnikání.

 • Bydlení
  Zavedeme systém trojstupňového bydlení.Aby se rodina mohla dostat ze sociálního vyloučení, je slušné bydlení jednou z nutných podmínek.
  Prvním stupněm je dnešní nevyhovující bydlení na ubytovně či ve vyloučené lokalitě.
  Základem systému je druhý stupeň, tzv. tréninkový byt. Tento stupeň slouží k tomu, aby rodina během max. dvou let získala kompetence pro třetí stupeň. Rodina uzavírá nájemní a společenskou smlouvu. Nájemní smlouva je na dobu určitou – jeden měsíc, a po měsíci se vždy přidá další měsíc, pokud rodina plní společenskou smlouvu. V této smlouvě je určeno, že rodina bude spolupracovat s terénním sociálním pracovníkem, nezpůsobí v domě žádný konflikt, bude platit nájem a energie, že si určení členové rodiny udrží zaměstnání, že se děti zapojí do podpůrného programu ve škole (doučování) atd.
  Třetím stupněm je normální nájemné bydlení.
  Důležitá je obousměrná prostupnost systému, pokud rodina neplníspolečenskou smlouvu, vrací se na konci měsíce do prvního stupně.
  Pro tento systém je možné pronajmout soukromé byty, kdy město pokrývá majiteli riziko spojené s tím, že byt bude pronajat problémovým nájemníkům.
  Dále je možné využít městských bytů, kterých má ovšem Kladno nedostatek. Je nutno zde postavit dostatečný počet městských bytů. Jsme ale proti plošné výstavbě sociálních bytů, neboť hrozí vznik dalších sociálně vyloučených lokalit. Za ideální považujeme stavět městské byty jako součást větší komerční bytové výstavby. V současné době je možno využít masivních evropských dotací pro tento účel. Je nepochopitelné, že Kladno této možnosti nevyužívá.
  Zrušíme rozhodnutí magistrátu, které označilo celé Kladno za sociálně vyloučenou lokalitu.Toto opatření uplatníme jenom pro skutečně vyloučené lokality. Použijeme tento nástroj jako páku při jednání s majiteli ubytoven. Naším cílem není zrušit všechny ubytovny, neboť zkušenost v Kladně ukazuje, že soukromí majitelé zajistí v těchto zařízeních lepší pořádek, než magistrát. Cílem je snížit počet ubytoven (v návaznosti na zavedení třístupňového bydlení), zabránit přílivu nepřizpůsobivých do města a zajistit přiměřené ceny.

 • Vzdělání Jsme proti segregaci v základních školách. Bývalé zvláštní školy, pouze přejmenované na základní školy, vychovávají další a další generace nezaměstnatelných. Při dobře vedené výuce lze v jedné třídě vzdělávat děti nadané i děti se sociálním nebo jiným znevýhodněním. Obě skupiny se mají navzájem poznávat, učit se spolu žít, obě skupiny musíme učit lidskosti.
  Současně ale musí být připraveno rychlé řešení, pokud se do normální základní školy dostane nezvladatelný žák s vážnou poruchou chování. V takovém případě budeme podporovat velmi rychlé přeřazení žáka do speciální školy nebo do diagnostického ústavu.
  Budeme podporovat obsazování míst asistentů pedagoga a školních asistentů. Hlavním cílem je dát znevýhodněným dětem pomoc s výukou, které se ostatním dětem dostává v rodině.
  Zrušíme vyhlášku magistrátu, která zařazuje děti ze všech ubytoven na celém území Kladna do bývalé zvláštní školy, později praktické školy, nyní ZŠ Pařížská.
lista