lista
Řízení města
 • Efektivní a vstřícná komunikace s veřejností.
 • Zastupitelnost úředníků.
 • Apolitický přístup úředníků magistrátu.
 • Participativní rozpočet ve výši 20 mil.
 • Využití mapových aplikací.
 • Zpětná vazba k podnětům občanů.
 • Umožníme občanům, aby mohli vhodnou formou hlasovat o potřebách města.
 • Dohled na kvalitní plnění městských smluv.
 • Zlepšení stavu městského majetku.
 • Dlouhodobá koncepce prodeje a nákupu majetku.
 • Město nesmí zlepšovat svůj účet na úkor příštích generací.
 • Osobní zájmy jsou nepřijatelné.
 • Podpora odborníků na magistrátu.
 • Upřednostníme odborné názory.
 • Spolupráce s kvalitními externisty a firmami.
 • Intenzivní komunikace s krajským úřadem.
 • Informace o jednáních dostupné veřejnosti.
 • Aktuální a přehledný web města.
 • Odběr novinek z webu pro veřejnost.
 • Účast občanů na rozhodování města, zpětná vazba.
lista