lista
Podnikání a zaměstnanost

Podporovat podnikavost místních – (nepřímá podpora) – poradenství, workshopy, poradenství o možnostech financování, co-workingové centrum, místo pro setkávání, spolupráce s Czechinvest (mj. i na zapojení do sítě inkubátorů), spolupráce s výzkumnými centry a dalšími organizacemi zaměřenými na podporu inovací v okolí (např. SIC, UCEEB, Řež aj.), sociální podnikání, podporovat ducha podnikavosti.

  • Spolupracovat s Czechinvest na hledání investorů, kteří by na Kladno umístili své podniky s vyšší přidanou hodnotou.
  • Zakořenění poboček univerzit v místní ekonomice a další rozvoj - intenzivní dialog s ČVUT, zajistit další rozvoj na Kladně.
  • Zpracovat koncepci „Kreativní Kladno“ - nejprve zmapovat místní kreativní odvětví a vytvořit prostor pro rozvoj kreativního průmyslu.

Odstraňovat administrativní bariéry při vstupu do podnikání, propagace na webu města.

Rekvalifikační kurzy, další opatření ke zlepšování uplatnění na trhu práce.

lista