lista
Kultura, spolky
 • Podporovat začínající hudebníky, umělce aj. a zajistit jim prostor pro jejich další rozvoj, setkávání a tvorbu. Zavést „spolkový inkubátor", tj. prostory pro začínající spolky. Poradenství, metodické vedení.‎
 • Prosazovat obraz Kladna založený na slavné průmyslové historii a toto dědictví dále rozvíjet.
 • Více uměleckých prvků ve veřejném prostoru.
 • Výrazně navýšit fondy komisí RM.
 • podporovat kreativitu a kulturní život především v jeho počátcích – sdílené zkušebny, ateliéry, prostory pro divadlo, místo pro setkávání, akce „Kladno jinak“
 • pečovat o kulturní dědictví (Kladno není žádné město „zeleně a sportu“, ale post-industriální město se slavnou historií, na kterou by mělo být patřičně hrdé)
 • více uměleckých prvků do veřejného prostoru
 • podporovat spolkový život – zajistit prostory pro setkávání spolků
 • výrazně navýšit fondy komisí Rady a stanovit jasná pravidla pro jejich rozdělování
 • možnost víceletých grantů, participativní rozpočet
 • důležité je umožnit setkávání a prolínání podnikatelských, kulturních, sportovních a spolkových aktivit
lista