lista
Finance
  • Budeme usilovat o vyrovnaný srozumitelný a přehledný rozpočet bez zadlužování.
  • Chceme výdajovou stránku rozpočtu udržovat v rovnováze oproti příjmové.
  • Nepřejeme si zadlužování našeho města na úkor budoucnosti, náš mandát trvá přeci čtyři roky.
  • Je vhodné zadávat jen zakázky, na které jsou zdroje v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Investiční i neinvestiční akce financovat nejen z vlastních zdrojů, ale pokud je to možné získat na ně dotace z Evropských či státních fondů, prostřednictvím ministerstev a operačních programů EU.

Budeme se zasazovat o zveřejnění výdajů nad 5 000 Kč. Například se nám líbí projekt https://www.cityvizor.cz/. Občanům má být umožněno hospodaření města kontrolovat.

Předvídatelné a víceleté financování neziskových organizací působících v sociálních službách, vzdělávání, kultuře a sportu.

Plánujeme revidovat dodavatelské podmínky zejména u energií a pravidelných služeb typu telekomunikace.

Nechceme zvyšovat daň z nemovitosti, navrhujeme zachovat stávající výši.

Nejprve chceme nabídnout občanům elektronické informování o nezaplacení některého městského poplatku např. emailem nebo SMSkou. Dále pak obdobu internetového bankovnictví pro všechny platby městu Kladno a jeho institucím včetně školních jídelen, aquaparku, městské policie. Tato část, ale vyžaduje důkladnou přípravu a spolupráci všech subjektů, jeho plnou realizaci tedy nelze stihnout v jednom volebním období.

V dnešní době existuje řada počítačových programů, které jsou dostupné zdarma a zvládnou stejné funkce jako zavedené komerční programy. Přesto řada úřadů utrácí obrovské peníze za komerční programy.

lista