lista
Doprava

Doprava/Udržitelná městská mobilita

Hlavní problémy

Doprava – Udržitelná mobilita

  • Po městě se lidé (a náklad) nepohybují jen autem nebo veřejnou hromadnou dopravou (VHD), ale také na kole, pěšky – Kladno musí počítat se všemi a podporovat hlavně ty udržitelné.
  • Stále rostou negativní dopady individuální automobilové dopravy (IAD), jako znečištění vzduchu, hluk, vytváření bariér uvnitř města, zábor veřejného prostoru na parkování, zábor zeleně a veřejného prostoru na výstavbu nových parkovišť.
  • Po městě se špatně pohybuje na kole – cyklostezky buď nejsou vůbec, jsou míchány spolu s chodci, zbytečně se přerušují před křížením s málo frekventovanými ulicemi, centrum (okolí nám. Svobody) je pro cyklisty silně nepřátelské.
  • Služba sdílených kol není stabilní a dobře napojená na hlavní uzly VHD.
  • Jsou místa špatně prostupná či málo atraktivní pro pěší (chybí přechody, nejsou chodníky, resp. v dezolátním stavu, špatně osvětlené aj.)
  • Jsou časté stížnosti na kvalitu MHD Kladno – problém je v samotném smluvním zajištění.
  • Podle tarifu PID existuje i jízdenka pro jedno pásmo na 15 minut za 12 Kč – požadavkem města Kladna bylo, aby jí nebylo možné po Kladně využívat.

  • lista