lista
Bezpečnost
  • Budeme usilovat o personální stabilizaci Městské policie.
  • Chceme zvýšit kvalitu asistentů prevence kriminality.
  • Budeme prosazovat úplný zákaz heren na území Kladna.
  • Chceme zvýšit efektivitu využívání technických prostředků (kamerový systém, PCO atd.).
  • Podpoříme spolupráci MěP se složkami IZS.
  • Zastavíme zkreslování statistik trestných činů a přestupků.
  • Důraz budeme klást na preventivní činnost MěP, jejíž hlavní činností musí být dohled nad veřejným pořádkem (a nikoli dohled nad dopravou).
  • Programy prevence kriminality mají být vedené odborníky.
  • Budeme usilovat o zanalyzování vymahatelnosti sankcí za jednotlivé typy přestupků v dopravě při nezastižení a ustanovení pachatele a snížíme administrativní zátěž v případech, kdy je zcela zřejmé, že pachatel přestupku nebude zjištěn.
  • Chceme více využívat zpětnou vazbu od občanů a rozšířit informovanost zranitelných skupin obyvatelstva.
lista