lista
PRAVDA o regulaci hazardu

Téma hazardu už rezonovalo v kladenské politice před posledními komunálními volbami. Tehdy zastupitelstvo přijalo, téměř napříč politickým spektrem, vyhlášku o nulové toleranci hazardu. Měla vejít v platnost v září roku 2016, aby provozovatelé dostali dvouletou dobu na přizpůsobení se nové situaci. Jediná strana, která od počátku novou vyhlášku odmítala, byla Volba pro Kladno. O pravých důvodech lze pouze spekulovat. O to víc překvapující byla nejen koalice, která vznikla po volbách, ale i názorové veletoče jejích menších členů, a to ANO2011 a KSČM. Obě menší strany totiž ať už aktivně či pasivně v průběhu předvolební kampaně zákaz hazardu podporovaly.

Pan náměstek Moucha (KSČM) nám na zastupitelstvu v roce 2015 sdělil, že změna postoje strany nastala, protože před volbami byla po zákazu politická poptávka. Teď je poptávka jiná, tak zřejmě provedli sebekritiku a sepsali poučení z krizového vývoje, protože nechtěli přijít o korýtka. Hnutí ANO2011 ve svém programu tomuto problému nevěnovalo ani čárku a navíc ho pro jistotu stáhlo z webu. Primátor Volf se pak celou dobu snaží vyvolat dojem, že úplná prohibice hazardu nefunguje, a že městu hrozí zaplavení kvízomaty, protože kamióny už stojí na hranicích a jen čekají, až nastane v Kladně nulová tolerance hazardu. Také se, podle primátora, stane hazard nekontrolovatelný a různé mafie ovládnou černý trh. Ze stran zastoupených v zastupitelstvu tak jedině ČSSD a ODS výrazně lobovaly proti zrušení plošného zákazu hazardu a navrhly stažení této vyhlášky z projednávání zastupitelstva. Zastupitel za KSČM mimo jiné zaujal výrokem, že „přesná čísla ohledně hazardu nemá, ale takhle to je“. Není nad pádné argumenty. Prostor v diskusi dostali také občané a vystoupil i zástupce herního průmyslu. Ten prezentoval klasickou argumentaci o rozvoji černého herního průmyslu v případě plošného zákazu. Vyhláška o zákazu hazardu byla nakonec zrušena počtem 19 hlasů stran Volby pro Kladno, KSČM a ANO 2011.

V prosinci roku 2016 měla tragikomedie okolo výherních automatů další pokračování. Koalice společnými silami přijala tzv. „regulační“ vyhlášku a slavnostně vyhlásila ústy primátora Volfa, že tím bylo zrušeno 85 míst pro provozování automatů. Pan primátor se ale jaksi zapomněl zmínit o tom, kolik z nich už nebylo využíváno a kolik z nich by skončilo stejně podle nově přijatého zákona. Z celkového počtu 85 adres, by nemohla fungovat ani jedna bez ohledu na to, jestli by vyhláška byla schválena nebo ne. Naopak nám k těm 35, které mohou podle zákona zůstat, ještě přibyly dvě další adresy, a sice v Oáze a Centralu. Prostě vyhláška pouze respektuje zákon a nad jeho rámec nic neruší. Návrh, aby byla vyhláška využita k tomu, aby byly zrušeny herny na problematických místech (podle městem zaplacené studie) a na pěší zóně, byl hlasy koalice VPK+KSČM+ANO zamítnut. Pikantní na celé „redukci“ hazardu je, že v rozpočtovém výhledu na roky 2017-2021 je v kolonce příjmy z loterií a podobných her uvedena stejná částka jako pro rok 2016, tj. 75 miliónů. Jaký však bude skutečný příjem města, zůstává zatím ve hvězdách, každopádně zatím každý rok byla částka v rozpočtu silně podhodnocena, a každý rok vzrostla oproti roku předešlému.

hazard-1

A co se stalo po přijetí tzv. „regulační vyhlášky“? V minulém roce došlo naopak v k obrovskému nárůstu počtu automatů až na 1000 kusů, a teprve nabytí účinnosti nového zákona od 1.1.2018 hazard-2 způsobilo pokles. Ovšem pokles na počty před úplným zákazem (v roce 2014). Ptáme se tedy, kde je to snížení, kde je ta regulace. Na dotaz k primátorovi na zastupitelstvu jsme dostali odpověď, že vyhláška měla redukovat počet míst, kde se hraje a ne počet automatů. V současnosti připadá na tisíc obyvatel Kladna 9 automatů. V celé ČR jsou to v průměru tři automaty. Město, bohužel, šlo na ruku provozovatelům heren a nevyužilo příležitost hazard zcela vymýtit. V Kolíně šli opačným směrem a hazard ve městě zcela zakázali. I díky tomu se u nich celková kriminalita snížila o 56%.

lista